Tìm Kiếm

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Giới thiệu về Trường đại học IPU

Đại học IPU – International Pacific University – là một trong những trường đại học quốc tế trẻ và năng động nhất Nhật Bản với gần 3000 sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Tại đây, sinh viên được cung cấp chương trình đào tạo cử nhân 04 năm với 03 chuyên ngành là Quan hệ quốc tế, Quản trị kinh doanh và Giáo viên tiếng Nhật.
Sinh viên Đại học IPU còn có thể theo học chương trình chuyển tiếp 2+2 (2 năm đầu tại Nhật, 2 năm cuối tại New Zealand và lấy 2 bằng đại học sau 4 năm học). Đặc biệt, những sinh viên quốc tế còn có cơ hội học bổng 100%, 50% và 30% học phí cho toàn khóa học 04 năm đại học. Nhờ đó, tổng chi phí du học chỉ bằng 1/5 đến 1/4 chi phí du học tại Anh, Mỹ, Úc.

1 nhận xét:

  1. Access selection of|quite so much of|a big selection of} assets designed assist you|that will help you|that can assist you} identify how one can add worth to your products with additive manufacturing. Explore completely different additive manufacturing processes and applied sciences assist you|that will help you|that can assist you} find the right one for your workflow. Learn how leading manufacturers are making the most of|taking benefit of|benefiting from} 3D printing to create beforehand impossible designs and redefine their production capabilities. We made very considerate hardware and software program decisions for each stage of production to ensure the ecosystem performs in harmony. All of those considerate design decisions manifest in a Desktop 3D Printer that’s incredibly easy to make Shower Curtain Hooks use of, performs exceptionally well, and presents an excellent worth to the buyer.

    Trả lờiXóa